Om projektet

Sigurd fortæller om naturhistorie

Projektbeskrivelse:

”Sigurd fortæller om naturvidenskab” er et multimedieprojekt, som har til formål at udbrede den almene kendskab til naturvidenskab hos børn, unge og voksne. Projektet realiseres som en række delprojekter, da vi ønsker at nå målgruppen de steder, de færdes, nemlig på nettet, i kulturlivet, i dagtilbud, i skolen samt i familien:

  1. Sigurd Barrett udgiver bogen ”Sigurd fortæller om naturvidenskab”. Bogen er en grundbog for børn og voksne i naturvidenskab. Den indeholder 17 kapitler og vil på en bred og folkelig måde behandle de eksakte videnskaber og deres historie, bl.a. astronomi, fysik, biologi, kemi, geologi, medicin og atomfysik. Der vil blive lagt vægt på de gode historier, og samtidig vil der være skarpt fokus på en solid faglig ballast og forankring.
  2. Sideløbende er der produceret der 17 film, som kan bruges hjemme og i skoler og i børnehaver. Filmene skal kunne streames og downloades gratis af alle. Filmene er baseret på bogens kapitler, og hver film introducerer et hjørne af naturvidenskaben, hver med en tilhørende sang om temaet.
  3. Der er produceret en sangbog samt en fysisk cd og et album til streaming med alle sangene til brug i skoler og hjemme.
  4. Desuden produceres der en formidlende teaterkoncert, ”Sigurd fortæller om Naturvidenskab”.
    Teaterkoncerten spilles 100 gange på skoler og biblioteker samt i teaterforeninger og kulturhuse. Forestillingen sætter skarpt fokus på naturvidenskaben i en nutidig kontekst, samtidig med at den sætter gang i en debat om det naturvidenskabelige kontra det religiøse eller spirituelle: Hvad ved vi? Hvad tror vi? Hvordan virker den verden, vi lever i, og hvad kan vi gøre for at udvikle os og passe bedre på hinanden og verden? I forestillingen møder vi bl.a. Tycho Brahe, Darwin, Kopernikus, Ørsted og Niels Bohr. Forestillingen henvender sig til børn, unge og voksne – et familiepublikum, som ikke forventes at have naturvidenskabelige forudsætninger.
  5. Vi har endvidere udviklet et brætspil, hvor børn kan ”spille sig vej” gennem naturviden-skaben, opdage fysiske love, opdage verden, udfordre hinandens viden etc.
  6. Der er desuden udkommet en aktivitetsbog md sjove eksperiementer og aktiviteter forankret i materialet.

Baggrund:

Sigurd Barrett har tidligere udgivet ”Sigurd fortæller Bibelhistorier”, ”Sigurd fortæller om de nordiske guder”, ”Sigurd fortæller om de græske guder”, ”Sigurd fortæller Danmarkshistorie” og 40 andre titler, som tilsammen har solgt næsten 500.000 eksemplarer. Der er med indførelsen af den styrkede læreplan på dagtilbudsområdet kommet et særligt fokus på naturvidenskabens fænomener, begreber og love i børnehøjde. Derfor er det naturligt at fortsætte ”dannelsesrejsen” med dette utroligt vigtige område, som er en forudsætning for at forstå vores verden, vores natur og vore omgivelser.

Samarbejde og fagkonsulenter:

Sigurd Barrett udfører projektet i tæt samarbejde med Eskild Dohn, som er musiker og cand.mag. i litteraturhistorie og eksakte videnskabers historie fra Aarhus Universitet. Desuden har Sigurd Barrett samarbejdet med en række fagkonsulenter, hvorfor projektet har en kompetent og bred, faglig forankring. Samarbejdsparterne, som har gennemlæst og verificeret teksterne, er:

Faglig hovedredaktør:

Hans Buhl, cand.scient. i musik og fysik, ph.d. i videnskabshistorie og museumsinspektør ved Steno Museet, Science Museerne, Aarhus Universitet

Øvrige fagkonsulenter:

Eskild Dohn, musiker, cand.mag. i litteraturhistorie og eksakte videnskabers historie

Jens Olaf Pepke Pedersen, ph.d. i fysik og seniorforsker ved Danmarks Tekniske Universitet, DTU Space

Dorte Olesen, dr.scient. i matematik, præsident for SNU, Selskabet for Naturlærens Udbredelse

Linda Ahrenkiel, cand.scient. i kemi og ph.d. i naturfagsdidaktik og formidling, adjunkt ved UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Niels Dohn, ph.d. i naturfagsdidaktik, lektor ved DPU, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Hans Kjeldsen, ph.d. i astronomi og professor ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Kai Finster, ph.d. i mikrobiologi og professor i astrobiologi ved Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet

Hanne Strager, cand.scient. i biologi, Darwin-ekspert og indehaver af Strager Consulting

Arne Strid, fil.dr. i botanik, professor emeritus i systematisk botanik ved Københavns Universitet

Hans Jørgen Schmidt, elektriker, el-installatør og indehaver af Pro Electric

Erik Andersen, Evident tandlægerne – og tandlægeklinikken Hvidovre Stationscenter

Peter K.A. Jensen, cand.med., overlæge på Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og specialist i menneskets oprindelse og menneskets udvikling

Michael Brix, overlæge med speciale i ortopædisk kirurgi, klinisk lektor i ortopædkirurgi, Odense Universitetshospital

Annet Schack von Brockdorff, tidl. anæstesisygeplejerske ved Rigshospitalet, København

Birgitte Bergmann, cand.scient. i biologi og herbarieadministrator, Herbariet, Science Museerne Aarhus

John Cappelen, cand.scient. i fysik og geografi, seniorklimatolog ved DMI, Danmarks Meteorologiske Institut

Fondsstøtte:

Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fonden er sponsor på Sigurds Naturvidenskab

Sigurd Barrett fortæller om naturvidenskab